A
A
A
A

合作夥伴

西貢海藝術節2023合作單位

西貢海藝術節2022合作單位

特別鳴謝

天主教西貢聖心堂

滘西村值理會

白腊村

糧船灣水上居民聯會

糧船灣聯誼總會

鹽田梓村務委員會

東丫村

沙橋村

糧船灣養魚業協會

鹽光保育中心

北丫村

糧船灣天后宮值理會

糧船灣旅歐同鄉會